Notice: Undefined index: menu_buk in /var/www/vhosts/polantravel.qlc.pl/nowastrona/template3.php on line 64

Newsletter

Co nowego - newsletter

 • Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma Polan-Travel z siedzibą ul.11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała. Podając adres email i zapisując się do newslettera akceptujesz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych takich jak: adres mailowy przez Polan-Travel. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Lekcje w terenie

Wycieczki

Lekcje w terenie

Lekcje w terenie

Kalkulacja indywidualna

Proponowane atrakcje do wyboru :

LEKCJA W TERENIE doskonale uzupełni lub zastąpi lekcję w szkole

Dla wielu przedmiotów nauczanych w szkole mamy przygotowane trasy „Lekcja w terenie”
Szczególnie zachęcamy do wycieczek z lekcjami geografii, historii, fizyki, biologii, WOS, astronomii i innych przedmiotów.


Programy i ceny na zapytanie.

WYBRANE TEMATY LEKCJI W TERENIE W OPARCIU O TRASY NASZYCH WYCIECZEK. Z przyjemnością uwzględnimy również Państwa propozycje.

HISTORIA
1) Zjednoczenie plemion polskich, chrzest, państwo Mieszka I
2) Systemy i budowle obronne - historia fortyfikacji od grodziska do schronu
3) Architektura, lokalizacja, historia grodów i miast polskich
4) Architektura, lokalizacja, funkcja dworów szlacheckich, pałaców magnackich - sarmatyzm, historia oraz zmiany strojów i sprzętu
5) Wybitni Polacy, związek z miejscowością lub regionem
6) Lokalizacja, wygląd i funkcje zamków rycerskich, dzisiejsza funkcja zamków jako zabytków kultury i nośników dawnych zwyczajów
7) Style architektoniczne miasta i zabytki polskie oraz europejskie
8) Polska Piastów, Polska Jagiellonów - inne dynastie
9) Wojny religijne, reformacja, kontrreformacja
10) Wielkie wojny i bitwy na ziemiach polskich i w innych krajach europejskich
11) Powstania Narodowe (Kościuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe, Warszawskie)
12) Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich

GEOGRAFIA
1) Powstawanie skał osadowych, jaskinie
2) Skamieniałości, zjawiska krasowe, formy naciekowe
3) Działalność wulkaniczna
4) Formy polodowcowe, erozja
5) Krainy geograficzno - historyczne Polski i innych krajów europejskich
6) Rozpoznajemy skały i minerały
7) Ustalanie współrzędnych geograficznych, umiejętność posługiwania się mapą topograficzną i kompasem, wyznaczanie azymutu orientowania mapy w terenie

BIOLOGIA - EKOLOGIA - ŚRODOWISKO
1) Flora i fauna w dawnych okresach geologicznych - skamieniałości
2) Wyrabianie wśród dzieci postaw przyjaznych środowisku, poznawanie flory i fauny gatunków rodzimych
3) Środowisko naturalne - zasoby, ochrona wód, gleby, problemy ekologii
4) Flora i fauna mórz i oceanów

JĘZYK POLSKI - Muzyka
1) Wybitne polskie postacie związane z literaturą i muzyką, ich związki z miejscowością bądź regionem
2) Okresy literackie np. romantyzm w literaturze, architekturze
3) Szlak patrona szkoły

PLASTYKA
1) Poznawanie różnych technik plastycznych tradycyjnych oraz egzotycznych (np. origami) poprzez samodzielne wykonywanie prac
2) Plakat i karykatura Polska
3) Tkactwo, tkanina artystyczna, historia ubioru
4) Tradycyjne rzemiosła - warsztaty regionalne

NAUCZANIE POCZĄTKOWE
1) Rozwijanie wrażliwości estetycznej
2) Integracja poprzez naukę, wypoczynek i zabawę
3) Bezpieczeństwo podczas wycieczek i zabaw
4) Bajki, baśnie i legendy polskie

PARKI ZABAW I ROZRYWKI
1) Polskie
2) Zagraniczne

ETNOGRAFIA, RELIGIA, OBYCZAJE, KULTURA I SZTUKA LUDOWA
1) Religie, kościoły i wyznania w Polsce
2) Odrębność kulturowa i etnograficzna regionów Polski i innych krajów
3) Strój, język, architektura, zwyczaje, kultura
3) Regiony wielokulturowe na obszarze Polski

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1/ Zwiedzanie firm, zakładów w kraju i za granicą zgodnie ze specyfiką szkoły, profilem nauczania i planowanym późniejszym zawodem.

Lekcje w terenie


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/polantravel.qlc.pl/nowastrona/template3.php on line 172

Banery

Zima

Lato

Zagranica

Polska

Parki Rozrywki

  Pielgrzymki

   turyści indywidualni

    Wyjazdy firmowe

     Festiwale / Koncerty

      Wycieczki egzotyczne

       Pozostałe informacje

       Filtry

       INNE

        Polecamy

         Banery

         1

         Banery-p4

         p4

         Lekcje w terenie

         wypoczynek dzieci

         BIURO PODRÓŻY POLAN TRAVEL 

         ul.11 Listopada 60-62
         43-300 Bielsko-Biała
         tel./fax: (033) 811-95-50 do 52

         biuropodrozy@polan-travel.com.pl

         NIP 725 000 88 22

         Konto w ALIOR BANK: 04 2490 0005 0000 4530 1631 8126

         POLAN TRAVEL - przedstawicielstwo na Ukrainie
         Biuro Podróży TUREX Kijów
         ТОВ "ТУРЕКС"
         03150, Україна, м.Київ, 
         вул. Антоновича 91/14,

         тел. +38 044 206 07 97
         e-mail: inna@turex.com.ua