:::Wycieczki krajowe 3-dniowe:::
   

 

Szlaki biograficzne pisarzy i poetów polskich

Wielkopolski szlak literacki

A / Trasa śladami wybitnych postaci literackich związanych z Wielkopolską : M. Dąbrowską, A. Asnykiem, A. Mickiewiczem, A. Fredro, H .Sienkiewiczem, A. Fiedlerem

Russów, Kalisz, Śmiełów, Żerków, Poznań, Puszczykówko

Małopolski szlak literacki

B / Trasa śladami wybitnych postaci literackich związanych z Krakowem oraz regionem Tatr i Beskidów : S. Wyspiańskim , T. Boy-Żeleńskim, L. Staffem, W. Orkanem, S. Witkiewiczem, Kornelem Makuszyńskim, S. Tetmajerem, J. Kasprowiczem, E. Zegadłowiczem, W. Reymontem

Kraków, Poręba Wlk., Rabka, Zakopane, Gorzeń G., Bielsko Biała

CENY NA ZAPYTANIE

 

ZAPLANUJ NA TEJ TRASIE LEKCJĘ W TERENIE Z INTERESUJACEGO CIEBIE PRZEDMIOTU!

WYBIERZ - ZOBACZ:

http://www.polan-travel.com.pl/content/wycieczki_kr/1d/edukacyjne.html