:::Wycieczki krajowe 2-dniowe:::
  

 

Parki Jurajskie

 

Program stanowi połączenie 2 tras 1 dniowych nr 5 JURA i Śląsk
wg wybranych wariantów zwiedzania Jury Krakowsko Częstochowskiej
http://www.polan-travel.com.pl/content/wycieczki_kr/1d/4.html
np. 4-A i 4-B

Dolina Prądnika: Pieskowa Skała (gotycki zamek Szafrańców, "Maczuga Herkulesa"), Ojców (Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego, Igła Deodymy, Jaskinia Ciemna, Brama Krakowska, Jaskinia Łokietka), Grodzisko, Pustynia Błędowska lub Modlnica (dwór szlachecki Konopków), ORLE GNIAZDA: Smoleń (ruiny XIV w. zamku gotyckiego), "Góra Zborów" - piesza wycieczka w pasmo Skałek Kroczyckich, ruiny zamków w Mirowie, Bobolicach i Ogrodzieńcu.cena:

od 175 zł

Koszty programowe: 30 - 55 zł/os

CENA dotyczy sezonu wycieczkowego 2019 - grup min 40 osobowych , wyjazdów z Bielska-Białej i miejscowości położonych do 80 km od Bielska-Białej. Dla mniejszych grup oraz wycieczek organizowanych dla klientów z innych miast i regionów sporządzana jest indywidualna kalkulacja. Opiekunowie grup szkolnych uczestniczą w wycieczkach nieodpłatnie.

ZAPLANUJ NA TEJ TRASIE LEKCJĘ W TERENIE Z INTERESUJACEGO CIEBIE PRZEDMIOTU!

WYBIERZ - ZOBACZ:

http://www.polan-travel.com.pl/content/wycieczki_kr/1d/edukacyjne.html