:::Wycieczki krajowe 1-dniowe:::
   

 

Trójkąt trzech cesarzy - Szlak Wielokulturowy Śląska i Zagłębia

Sosnowiec , zwiedzanie XIX w. Cerkwi p.w. Wiary, nadziej, Luby, Matki ich Zofii jedynej świątyni prawosławnej w regionie, przejazd do Mysłowic do "Trójkąta Trzech Cesarzy" czyli styku trzech dawnych państw zaborczych , dworzec mysłowicki - miejsce wielkich migracji i emigracji z czasów II Rzeczpospolitej, przejazd do Katowic - Pomnik Powstańców Śląskich - historia walk o tożsamość narodową i przynależność terytorialną, Giszowiec - zabytkowa XIX wieczna dzielnica fabryczno-mieszkalna stanowiąc Dziedzictwo Kulturowe Śląska.

 

cena:

od 58 zł

koszty programowe : 8-12-zł/os

CENA dotyczy sezonu wycieczkowego 2019 - grup min 40 osobowych , wyjazdów z Bielska-Białej i miejscowości położonych do 80 km od Bielska-Białej. Dla mniejszych grup oraz wycieczek organizowanych dla klientów z innych miast i regionów sporządzana jest indywidualna kalkulacja. Opiekunowie grup szkolnych uczestniczą w wycieczkach nieodpłatnie.